MIRË SE VINI NË LOGIC SOLUTION

INXHINIERIA E TRANSMETIMIT

Përcaktimi i fushëveprimit, kërkesat, vlerësimi dhe përzgjedhja e shitësit.
Planifikimi dhe zhvillimi i aplikacioneve dhe shërbimeve për shumë ekrane Transmetim, video sipas kërkesës (VOD), mbi krye (OTT) Strategjia teknike, arkitektura dhe dizajni Televizioni me brez të gjerë të transmetimit hibrid (HbbTV) SAT-në-IP, DVB-në-IP, DVB-T2 dhe T2 Lite.
Projektimi i teknologjisë së transmetimit, projektimi i ambienteve të studios dhe transmetimit.
Platformat mbështetëse CRM, BSS, OSS Set Top Boxes dhe pajisje celulare

Shërbimet

Gjenerimi i të ardhurave dhe monetizimi i shërbimit | Ndikimi rregullator, standardet dhe pajtueshmëria | Strategjia dhe integrimi i mediave sociale/TV | Ndër-platformë, strategji me shumë ekrane | Optimizimi i modelit operativ | Dizajnimi dhe lëshimi i shërbimit | Analiza e tregut dhe e shërbimit | Zhvillimi i programit | Zhvillimi i konceptit | Partneritetet e përmbajtjes | Triple dhe Quad Play.