IT Support Network

Klientet tane me vite jane ballafaquar me ekspertizen e stafit tone, te cilet me profesionalizem kane realizuar perkrahjen ne kerkesat me te thjeshta e deri tek ato me komplekset. Stafi jone perbehet nga personeli me arritjet me te larta akademike dhe profesionale qe gjithemone kane ofruar sherbime pa hezitim duke arritur kenaqesite e klienteve tane.

…DHE ME SHUME…

Sfiduese gjithesesi eshte edhe emetimi dhe shperndarja e videove dhe TV ne mediume bashkekohore. Ne kemi implementuar me sukses projekte te TV dhe shtrirjen e tyre neper mediumet permes IP-se dhe antenave satelitore, shnderrimin e sinjaleve dhe pershtatjen e cilesise se mediave duke ofruar keshtu nje perputhje teknike perfekte sipas kerkesave.
Vlene te ceken instalimet ne integrimin e pajisjeve te ndryshme ekzistuese si serveret, kompjuteret ne infrastrukturen e re si dhe optimizimin e pajisjeve te vjetra ne arritjen e performances se larte permes virtualizimit duke krijuar sisteme clouding per te ruajtur dhe ngarkuar te dhenat me nje profesionalizem te larte.
Stafi jone me kompetence realizon sherbimet ne platforma te ndryshme tokesore, IPTV dhe satelitore duke perdorur teknologjite ma te reja te kesaj natyre si Teleste, Midleware, PlayBox etj.